ביקור במפעל לייצור בתי התפילין

IMGP1606
IMGP1613
IMGP1612
IMGP1611
IMGP1610
IMGP1614
IMGP1607
IMGP1619
IMGP1618
IMGP1608
IMGP1617
IMGP1609
IMGP1615
IMGP1616
IMGP1623