"חדש" המדבקה שבדרך לתפילין האבודות לקישור לחץ כאן...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שומו שמים

 

שומו שמים

לכבוד"מכון פאר"

אני בן אדם שלצערי הרב הנחתי תפילין כ-10שנים, והתפילין היו פסולות מלכתחילה מפני שהיו חסרים בהם המילה "אשר". למרות שהשגתי את התפילין דרך אברך תלמיד חכם.!
ולכן הצעתי לציבור היקר, אדם שלא בדק את התפילין זמן רב רצוי מאד שיזדרז לבדוק את התפילין אצל אנשים מוסמכים, וכדאי מאד שהוא בעצמו יהיה נוכח בסדר הכנסתם כי שמעתי שגם בזה היו תקלות ל"ע וכמו כן רצוי שאפילו שהוא עושה בדיקת מחשב ישתדל לעבור על קריאתן מתוך תיקון סופרים (ספר מיוחד בו כתוב את מה שכתוב בפרשיות) עם עוד אדם ביחד כי גם בזה היו תקלות ל"ע והנה מתוך הנסיון המר שעברתי שנמצאתי חסר ממצוה יקרה כזו כ-10 שנים.
אכתוב מספר דברים שמעכבים את האדם מלבדוק את התפילין:
א. שאנחנו סומכים על הסופר והמגיה.
ב. שתמיד אנו סומכים על יום המחר.
ג. מחמת חסרון כיס, והנה כל ה-10 שנים האלה עברו עלי הרבה תלאות בענין הפרנסה, וכל ההשתדלות בעניני פרנסה עלו בתוהו ואני נמצא בחובות גדולים, ועכשיו אני מקשר זאת לתפילין.
אני מקווה שהרבים לא יכשלו במה שאני נכשלתי
א.ב