"חדש" המדבקה שבדרך לתפילין האבודות לקישור לחץ כאן...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
פסולים בפרשת "שמע"
 
 
 
פסולים בפרשת "והיה אם שמוע"
 
 
 
Text / Html
[Insert your text here]