"חדש" המדבקה שבדרך לתפילין האבודות לקישור לחץ כאן...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
19. תלמיד חכם שיכל שניים מילדיו בגיל צעיר.הביא התפילין לבדיקה 
 "במכון פאר"וכשקיבל התוצאות "זעק זעקת שבר וצמרמורת חלפה בגופו"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
31. 
 
 
 
32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
33.
 
 
 
34. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
35. 
 
 
 
36.