"חדש" המדבקה שבדרך לתפילין האבודות לקישור לחץ כאן...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

נסיון עם מזוזות
לכבוד
"מכון פאר"
שמי ש. תמיר דוד, ואני מבקש מזוזות שיהיו מהודרות, מכיוון ויש לי נסיון עם מזוזות,
לפני מספר שנים כשבתי היתה בת שלוש היא התחילה לקבל חום ובעקבות כך פירכוסים, רצנו מרופא לרופא, נעשו כל הבדיקות ולא מצאו דבר,
אחרי שנה של מתחים עצומים, החלטנו לבדוק מזוזות, הבדיקה העלתה, כי מתוך חמש מזוזות שלש היו פסולות לגניזה,
לאחר שהחלפנו את המזוזות, הילדה הבריאה ללא הכר,