"חדש" המדבקה שבדרך לתפילין האבודות לקישור לחץ כאן...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
בבניה
 

 
 
 
 
 
 
בבניה
 

 
 
 
 
 
 
בבניה
 

 
 
 
 
 
 
בבניה
 

 
 
 
 
 
 
בבניה
 

 
 
 
 
 
 
בבניה
 

 
 
 
 
 
 
בבניה
 

 
 
 
 
 
 
בבניה
 

 
 
 
 
 
 
בבנייה
 

 
 
 
 
 
 
בבנייה