מכון פאר" מכירת פרשיות"

כתב ספרדי מחיר התחלתי 3000 ש"ח

פר' ספרדי.jpg

כתב אשכנזי מחיר התחלתי 3500 ש"ח

פר' אשכנזי.jpg