"חדש" המדבקה שבדרך לתפילין האבודות לקישור לחץ כאן...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
חנוכה
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
פרשת זכור
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
פרשת פרה
 

 
 
 
 
 
 
פרשת החודש
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
בין המצרים
 

 
 
 
 
 
 
תשעה באב
 

 
 
 
 
 
 
ט"ו באב
 

 
 
 
 
 
 
בבניה