"חדש" המדבקה שבדרך לתפילין האבודות לקישור לחץ כאן...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

השבת ספר תורה אבוד

 
השבת אבידה
 
ל"מכון פאר" הובא ספר תורה
להשבה, כתב ב"י.
 
כל המכיר או היודע פרטים על ס"ת שנעלם מ"בית כנסת" נא להפנותו ל"מכון פאר"
דוגמת הכתב