"חדש" המדבקה שבדרך לתפילין האבודות לקישור לחץ כאן...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

המזוזה שהפכה את הבית

 

נכנסתי לדירה חדשה
והכל הולך הפוך
לא כל יום רואים ב"מכון פאר"
אשה בוכה בדמעות שליש
השבוע זה קרה,
כאשר הגברת נ.מקרית אונו
הביאה 4 מזוזות לבדיקה
ו 3 מזוזות מתוכם היו מונחות הפוך  בתוך בתי המזוזה,
האשה פרצה בבכי נוראי, ואמרה,
עכשיו אני מבינה מה שקורה לי,
נכנסתי לבית חדש
והכל הולך הפוך.
כשהאשה חזרה לקבל את המזוזות מהבדיקה, היא אומרת,
ברגע שהורדתי את המזוזות ההפוכות ב''ה הכל התיישר